Jak łatwo Obsługiwać Parsowanie Ajax W Przypadku Nieoczekiwanego Zakończenia Błędu Wejściowego

W tym raporcie użytkownika zidentyfikujemy niektóre z możliwych przyczyn, które mogą prowadzić do nieoczekiwanych danych wejściowych kończących się jakimś rodzajem błędu analizowania Ajax, a następnie wielu z nas zapewni możliwe poprawki, które osoba może zwykle spróbować rozwiązać problem.

Możesz naprawić swój laptop lub komputer stacjonarny w kilka minut, bez żadnych umiejętności. Kliknij tutaj, aby zobaczyć jak.

Zazwyczaj niewykryty błąd formatu: nieoczekiwany błąd końca danych wejściowych pojawia się w JavaScript, gdy brakuje nawiasów, nawiasów lub alternatywnie cen. Może się to jednak zdarzyć, gdy pracujemy nad analizowaniem słabego formatu JSON. Być może głównym rozszerzeniem, którego używasz, musi być próba zmiany javascript, w której jedno z powyższych jest zawsze prawdziwe.

tutaj

To zdecydowanie oznacza, że ​​twoje obecne wywołanie Ajax zaakceptuje JSON. Jeśli JSON zostanie przechwycony, a nie przechwycony, w dowolnym momencie generowany jest błąd JSON. Próbuje przeanalizować typ ciągu innego niż JSON. JSON wygląda na dość nieskomplikowany, ale z samej swojej natury powinien wyglądać celowo. Aby zbudować ajax, powiedz to (zwróć uwagę na response.emailtoinvite):

jQuery. ajax ( Wpisz: „POST”, // Metoda HTTP POST lub GET url: “sendinvitation.php”, //Gdzie są przygotowywane połączenia telefoniczne ajax dataType: “json”, // dane HTML, typ, json itp. dane: myData, // tworzenie zmiennych Dobrobyt finansowy: funkcja (odpowiedź) alert(response.emailtoinvite); , Błąd: funkcja ajaxOptions(xhr, throwError) //$(“.btn.btn-podstawowy”).show(); // Pokaż przycisk przesyłania martwić się (zgłoszony błąd); );

….sendinvitation.php bardzo możesz zwrócić porównywalną firmę JSON. Kolejne prace:

emailtoinvite: "[email protected]", idToInvite: 136

Zaktualizowano

Czy masz dość powolnego działania komputera? Denerwują Cię frustrujące komunikaty o błędach? Reimage to rozwiązanie dla Ciebie! Nasze zalecane narzędzie szybko zdiagnozuje i naprawi problemy z systemem Windows, jednocześnie znacznie zwiększając wydajność systemu. Więc nie czekaj dłużej, pobierz Reimage już dziś!

 • 1. Pobierz Reimage
 • 2. Uruchom program
 • 3. Kliknij „Skanuj teraz”, aby znaleźć i usunąć wirusy z komputera

 • Ważne jest, aby zwrócić uwagę na to, że wszystkie wiadomości muszą być ozdobione podwójnymi tagami "". W akcesoriach cała linia musi być objęta . W wielu przypadkach numery telefonów mogą być używane bez cudzysłowów.

  Całkiem możliwe jest, aby pamiętać, że żaden z elementów wskazujących na to nie jest składnią i tylko regularnie działa poprawnie. Popraw dodatkowo składnię, musisz także zacytować każdy z „klawiszy” ””:

  "emailtoinvite": "[email protected]", 136

  “zapraszać”:

  Jak poprawić nieoczekiwany błąd końca wprowadzania danych?

  Dodaj nawiasy zamykające szopę, nawiasy kwadratowe lub znaczniki oceny.Nie sprawdzaj, czy nie przeanalizowano pustej odpowiedzi JSON. parser() lub $. Analiza JSON.Ważne jest, aby upewnić się, że Twój osobisty serwer zwraca poprawną odpowiedź na typ, np. Próba pomocy w przeanalizowaniu nieprawidłowego kodu JSON skutkuje błędem.

  Nie wiem, na czym polega problem. Może być dużo w złym charakterze, w dzisiejszych czasach mogą stać się przestrzeniami, które zostawiłeś wiele dni na początku i często na końcu, nie mając pojęcia. ty

  Po zakończeniu i tak nie musisz zakodować kodu JSON jako struny gitary. Zamiast tego Twój aktualny prawidłowy sposób przekazywania danych JSON na serwer może przydać się serializatorowi JSON:

  ajax parse nieudany nieoczekiwany koniec danych wejściowych

  dane: JSON.stringify(name: "AA"),

  Jak wyeliminować błąd AJAX?

  3 odpowiedzi. Bez wysiłku usuwasz wszystkie globalne programy obsługi zdarzeń, aby uzyskać naprawdę dobre wywołanie ajaxowe poprzez proces ustawiania pomyśl o: udawanym. Zobacz Wyłącz wiele prób obsługi zdarzeń jQuery ajax dla dobrych potrzeb i globalnych programów obsługi gier ajax. Nadal możesz używać moich programów obsługi, które definiujesz lokalnie we wszystkich osobistych wywołaniach ajax.

  Teraz również na najbardziej wartościowym serwerze, upewnij się, że ktoś ma zazwyczaj właściwy model widoku do odbioru. Oto jakie dane wejściowe:

  public class UserViewModel  mieć strunę gitarową od publicname; melodia;

  Błąd analizy ajax nieoczekiwana rezygnacja z wprowadzania danych

  [HttpPost]public ActionResult SaveProduct (UserViewModel)  ...

  Teraz ostatni. Czy określiłeś dataType: 'json'? Powinno to powiedzieć, że Twoja firma oczekuje, że maszyna zwróci wynik JSON. Rozważając kontroler powinien zwrócić JSON. Jeśli kontrolowana akcja zwraca widok funkcjonalny, prawdopodobnie jest to po prostu błąd asercji, który otrzymujesz. Wreszcie, w tym momencie, jQuery próbuje przeanalizować odpowiedź nowego serwera:

  Jak zlokalizować nieoczekiwany koniec danych wejściowych?

  Sprawdź wszystkie zakończenia pod swoimi zajęciami i jest skuteczne. Generalnie spróbuj dodać kolejny chodzący } na końcu swojej historii i ponownie sformatuj swój kod. Jeśli twój niesamowity kod ma ten dziwny dołek, może gdzieś tuż przed głównie , może tam, gdzie brakuje }.

  [HttpPost]public ActionResult SaveProduct (UserViewModel)  ...  return Json(new foo="bar");

  Mając to na uwadze, w większości przypadków zazwyczaj nie trzeba mieć możliwości ustawienia właściwości dataType podczas wykonywania żądania AJAX do eksperckiej ASP. Akcja kontrolera NET MVC. Podstawą jest to, że kiedy faktycznie uzyskasz konkretny ActionResult (np. ViewResult raz rzeczywisty lub JsonResult), model podstawowy zwraca to automatycznie. Ekstremalny nagłówek odpowiedzi HTTP to Content-Type. Wtedy jQuery prawdopodobnie użyje tych tagów h2 do przeanalizowania odpowiedzi i przeniesie ją jako koncepcję. th parametr do wywołania zwrotnego faktycznie przetworzonego z doskonałymi wynikami.

  Domyślam się, że problem polega na tym, kogo nasz serwer nie zwrócił prawidłowego JSON. Zwrócił albo ViewResult i może to być jakiś częściowy wynik widoku, głównie próbowałeś stworzyć zniekształcone szczegóły JSON w swoim osobistym ekscytacji kontrolerem (czego oczywiście nigdy nie powinieneś robić, dodatkowo zamiast tego użyj swojego obecnego JsonResult). Zło,

  Proszę

  async: Unikaj ustawiania jednego atrybutu na wartość false. Ustawienie tego atrybutu na false spowoduje zawieszenie się przeglądarki klienta podczas rzeczywistego przetwarzania żądania. W takim przypadku możesz po prostu złożyć pozew. Jeśli chcesz używać AJAX, zacznij myśleć o zdarzeniach asynchronicznych i/lub wywołaniach zwrotnych.

  Rutynowy błąd, z którym borykają się programiści JavaScript, jest zdecydowanie niewykrytym błędem składni: zwykle wejście json jest związane z rozpaczliwym końcem. Zwykle dzieje się tak, gdy koder próbuje przekonwertować obiekt na obiekt JSON.

  Będziemy testować, aby zrozumieć prawdziwy czynnik przyczyniający się do tego błędu i jak go naprawić. Niech moja rodzina skonsultuje się z przykładem.

  $(dokument).gotowy(funkcja() $("przycisk").klik(funkcja()varjsondata to [''];var jsonarray = JSON.parse(jsondata);$.each(jsonarray, function(i, tablica)$("div").append(margines + szerokość w calach "); ); ););

  W tym artykule wyraźnie widać, że kod wyłapuje każdy nie wyłapany błąd składni: nieoczekiwany koniec błędu rekomendacji JSON.

  W powyższym programie do zmiennej jsondata przypisywany jest bardziej ciąg znaków. Następny wiersz przekazuje tę zmienną sytuacji jako argument, aby pomóc metodzie JSON.parse() przeanalizować ją. jest konwertowany na pustą sekwencję podczas parsowania. Spowoduje to usunięcie potoku przed przeanalizowaniem jakiejkolwiek możliwej zawartości tekstu JSON.

  $(dokument).gotowy(funkcja() $("przycisk").klik(funkcja()var implikuje jsondata['"Site":"Stechies", "Code":"Jquery"'];var jsonarray = JSON.parse(jsondata);$.each(jsonarray, function(i, tablica)$("div").append(pole + w."); ); ););

  Tutaj możesz zobaczyć, która często przypisywana zmienna jsondata jest rzeczywistymi danymi w postaci między najważniejszymi parami klucz-wartość – „Site”: „Stechies”, „Code”: „Jquery” . Dlatego jeśli ta aplikacja JSON.parse() jest używana do parsowania, prawdopodobnie nie zostanie przekonwertowana na bezużyteczny ciąg, więc należy unikać Uncaught SyntaxError.

  Jeśli szukasz sposobu na naprawienie swojego komputera, nie szukaj dalej. Reimage to kompleksowe rozwiązanie, które może pomóc w pozbyciu się wirusów i złośliwego oprogramowania, zwiększeniu wydajności systemu, naprawie błędów rejestru systemu Windows i nie tylko.

  How To Easily Fix Ajax Parsing On Unexpected End Of Input Error
  So Beheben Sie Das Ajax-Parsing Bei Einem Unerwarteten Ende Des Eingabefehlers
  Come Correggere Facilmente L'analisi Ajax In Caso Di Fine Imprevista Dell'errore Di Input
  Как легко исправить синтаксический анализ Ajax при неожиданном конце ошибки ввода
  Hur Man Enkelt Fixar Ajax-parsning Vid Oväntat Slutet Av Inmatningsfel
  Como Corrigir Facilmente A Análise Do Ajax No Final Inesperado Do Erro De Entrada
  입력 오류의 예기치 않은 끝에서 Ajax 구문 분석을 쉽게 수정하는 방법
  Comment Réparer Facilement L'analyse Ajax En Cas D'erreur De Fin De Saisie Inattendue
  Hoe Ajax-parsing Eenvoudig Op Te Lossen Bij Onverwacht Einde Van Invoerfout