Bästa Läge För Att Ta Bort Säkerhetspolicy Vid Gångtid Från Windows Server 2008

Om du kan få ett säkerhetsavtalsfel när du kör Windows Server 2008, kommer den moderna användarhandboken att hjälpa dig.

Du kan fixa din bärbara eller stationära dator på bara några minuter, utan att du behöver några kunskaper. Klicka här för att se hur.

Gäller: Windows Server 2022, Windows Server 2019, Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012

Det här avsnittet diskuterar policyer för programbegränsning, när och hur den enklaste tekniken för att använda den här funktionen, vilka förbättringar som har gjorts under tidigare märken och år, och ger länkar för att ge dem till ytterligare metoder för att hjälpa dig initiera och konfigurera policyer för programbegränsning helt och hållet från Windows Server 2008. och även Windows Vista.

Högerpresentation

Programvarureduktionspolicyer tillhandahåller en fantastisk grupppolicybaserad mekanism för administratörer så att du kan identifiera programvara och kontrollera dess naturliga förmåga att fortsätta köra på den nära datorn. Du kan använda dessa policyer i många fall för att skydda personliga Microsoft Windows-operativkonsoler (som börjar med Windows Server 2003 och därmed Windows XP Professional) från kända konflikter i kombination med att skydda datorer från säkerhetsrisker som skadliga virus och skadlig programvara. Du kan också använda PC-begränsningspolicyer för att skapa en högt hanterad konfiguration för datorer, med vetskapen om att kunderna bara tillåter vissa verktyg på vägen att köras. Programbegränsningar är byggda mot Microsoft Active Directory och gruppolicy. Du kan också köpa programvarubegränsningspolicyer på enskilda datorer.

Undertrycka policyer för programanvändning är förtroendepolicyer. Dessa har visat sig vara policyer som fastställts av regissören så att det kommer att begränsa scenarier och andra policyer som en majoritet av inte fullt ut kan lita på när man betalar. Tillägget Software Restriction Policies när det gäller den lokala gruppolicyredigeraren garanterar dig med ett enda gränssnitt för att hantera inställningar som gör att du kan begränsa specifik användning av applikationer direkt från en lokal dator eller med en stor domän.

Procedur

 • Hantera policyer för programbegränsning

 • Konfigurera en tillåt/nej-lista och programinventering som behövs för programvarubegränsningspolicyer

 • Arbeta med programbegränsningsregler

 • Hur förstärker jag en säkerhetspolicy för ett url-konto?

  Välj Hem | Alla applikationer | Hanteringsverktyg | Aktiva kataloger relaterade till användare och datorer.Högerklicka på putsnoden i den vänstra rutan och klicka på Egenskaper.Välj fliken Grupprincip.Välj standardtyp för domänpolicy så klicka på Redigera.

  Använd policyer för programbegränsning för att äntligen skydda din dator från kontaktvirus

 • Felsökning av programbegränsningspolicyer

 • Villkor för begränsad användning Användningsfall

  Affärsanvändare samarbetar genom att skaffa e-post, snabbmeddelanden och peer-to-peer-applikationer. När ett sådant samarbete utökas, särskilt män och kvinnor som om de använder Internet för att hitta företagsdatorer, ökar den potentiella risken kopplad till skadlig kod som maskar, bakterier och hot från illvilliga användare förmodligen också inkräktare.

  Användare kan utsättas för skadlig kod i många former, från inbyggda Windows-körbara filer (.exe-filer), makron och dokument (som .doc-filer), för att se till att du använder program (som .vbs). Skadliga användare eller angripare hjälper ofta till med sociala metoder för att få människor som hjälper till att köra kod som innehåller virus utöver maskar. (Social ingenjörskonst är en annan term för att lura människor att avslöja konton eller någon form av information om skyddsåtgärder.) När den utlöses kan sådan kod ge överbelastningsattacker över nätverket och styra känslig eller Singaporeägd utredardata som sänds över Internet, äventyrar datorns unika säkerhet eller skadar hela innehållet på hårddisken.

  IT-användare bör kunna avgöra vilken programvara som är säker så att du kan köra och vilken inte. På grund av det faktum att fiendens krav kan ta enorma former, visar detta sig vara en svår uppgift.

  För att skydda sin webbprogramvara från både okänd skadlig programvara och ostödd programvara, kan företag implementera programvarubegränsningspolicyer som en del av sin egen övergripande säkerhetsstrategi.

  >

 • Hur börjar jag ändra det lokala säkerhetssättet på en domänkontrollant?

  Ange secpol.I en persons vänstra navigeringsfält väljer du Lokala policyer -> Tilldelning av användarrättigheter.Högerklicka på “Anslut lokalt” i listan förknippad med policyer och välj till och med “Säkerhet”.Klicka på Lägg till.Välj sysadmin från listan med användarnamn.Klicka på Lägg till.klicka på OK.

  Installera kod som utan tvekan är pålitlig

 • Inkluderar Windows Server 2008 fortfarande grupprincip?

  Windows Server 2008 fortsätter att hjälpa dig att använda gruppolicy för att definiera faktiskt kreditkontopolicyinställningar som inte har ändrats sedan Windows 2000. Inställningarna konfigurerades ursprungligen i en standarddomänpolicy, men de kommer att formuleras i alla GPO som deltar i domänen.

  Utveckla ett smidigt kluster av regler för att reglera mjukvara, körbara filer och ActiveX-kontroller

 • Försäkringsskydd för mjukvarubegränsningar ställs in av driftinställningen och i första hand av applikationer (t.ex. även om skriptappar) som följer en säker programbegränsningspolicy.

  Särskilt kommer administratörer att kunna använda policyer för programbegränsning för att:

 • Hur skapar jag en säkerhetsriktlinje i Windows Server 2016?

  I redigeraren för grupprinciphantering väljer du Datorkonfiguration > Politik > Windows-inställningar > Säkerhetsinställningar > Lokala principer > Hantering av användarrättigheter. Högerklicka på “Tillåt lokal skrivning” och välj “Egenskaper”. Klicka på Lägg till användare eller grupp. Ange sedan en viss mängd ITUser och klicka på OK. När alla typer av saker är klara, klicka på OK.

  Ange att vår fråga (körbara filer) kan köras med hänvisning till klientdatorer

 • Hur öppnar jag lokal säkerhetspolicy i Windows Server 2008?

  För att helt öppna den lokala försvarspolicyn på startskärmen, skriv secpol. Moskvatid I ​​avsnittet Säkerhetsinställningar i enhetens julgran gör du något av följande: För att redigera lösenordspolicyn eller faktorlåsningspolicyn, klicka på Kontopolicyer.

  Förhindra ägare från att köra vissa program på erfarna datorerx

 • Ange vem som kan lägga till betrodda marknadsförare till klientdatorer

 • Definiera omfattningen för programvarubegränsningar (ange om policyer är tillämpliga på alla användare eller till och med en enskild undergrupp av användare på killdatorer)

 • Uppdaterad

  Är du trött på att din dator går långsamt? Irriterad av frustrerande felmeddelanden? Reimage är lösningen för dig! Vårt rekommenderade verktyg kommer snabbt att diagnostisera och reparera Windows-problem samtidigt som systemets prestanda ökar dramatiskt. Så vänta inte längre, ladda ner Reimage idag!

 • 1. Ladda ner Reimage
 • 2. Kör programmet
 • 3. Klicka på "Skanna nu" för att hitta och ta bort eventuella virus på din dator

 • Förhindra exekvering av körbara kataloger som finns på den lokala datorn, kontorskonsolen (OU), webbplatsen eller domänen. Detta bör göras i lämpliga scenarier där policyer för programbegränsning snarare än används för att ta itu med potentiellt viktiga saker för skadliga användare.

  Funktionsskillnader och ändringar

  I Windows Server 2012 men Windows 8, ger funktionaliteten hos SRP dig inte mycket förändrad.

  runtime policy windows server 2008

  Programvaruproblempolicyer kan konfigureras mycket lite längre och tillämpas på datorer som fungerar åtminstone Windows Server 2003, särskilt Windows Server 2012, och sedan finns åtminstone Windows XP för Windows 8.

  I tabellen nedan jämförs funktionerna och funktionerna i Software Restriction Policies (SRP) och AppLocker.

  funktionsapplikationer PRS AppLocker

  Område SRP-hanteringspolicyer kan tillämpas, vilket gör att du kan erbjuda alla Windows-operativsystem, med början när du har Windows XP och Windows Server 2003. AppLocker-paket gäller endast för Windows Server R2, Windows Server 2012, Windows 7 och Windows Critical. Skapa regler SRP-policyer hanteras normalt av gruppolicy, och direkt kan en GPO-administratör uppdatera den bästa SRP-policyn. Administratören av en bra dator i en liten stad bör ändra SRP-policyerna i hur den lokala GPO. AppLocker-policyer behandlas alltid av Group Policy och/eller endast en GPO-administratör kan uppdatera försäkringsskyddet. Handledaren på den lokala enheten kan modifiera AppLocker-policyerna som finns i just den lokala GPO.

  AppLocker hjälper till att göra konfigurationen genom felmeddelanden till stora användare till en webbsida som är avsedd för hjälp.

  runtime security policy windows server 2008

  Om du letar efter ett sätt att fixa din dator behöver du inte leta längre. Reimage är en allt-i-ett-lösning som kan hjälpa dig att bli av med virus och skadlig programvara, öka din systemprestanda, reparera Windows-registerfel och mer.

  Runtime Security Policy Windows Server 2008
  Политика безопасности во время выполнения Windows Server 2008
  Criteri Di Sicurezza Di Runtime Windows Server 2008
  Zasady Bezpieczeństwa środowiska Wykonawczego Windows Server 2008
  런타임 보안 정책 Windows Server 2008
  Política De Segurança De Tempo De Execução Windows Server 2008
  Runtime-beveiligingsbeleid Windows Server 2008
  Laufzeitsicherheitsrichtlinie Windows Server 2008
  Política De Seguridad En Tiempo De Ejecución Windows Server 2008
  Politique De Sécurité D’exécution Windows Server 2008